Hoe de muziek vroeger geklonken heeft is een vraag die steeds weerkeert. Sinds de bloei van de historische uitvoeringspraktijk is het soms zelfs een conditio sine qua non om oude muziek volgens de destijds geldende normen uit te voeren. Maar hoe de muziek van de middeleeuwen geklonken heeft is toch bijzonder moeilijk te achterhalen. Het Italiaanse ensemble Micrologus combineert in zijn benaderingswijze een grondig en uitgebreid bronnenonderzoek aan een etnomusicologisch onderzoek. Zij gaan er namelijk van uit dat de uitvoeringspraktijk destijds meer gemeen had met wat vandaag etnische muziek wordt genoemd dan met de huidige traditie van de westerse kunstmuziek. Met andere woorden: op deze cd is geen op klassieke leest geschoeide zang te horen.
Wat kan men dan wel verwachten? Het spel van Robin en Marion is gebracht in een enthousiaste vertolking vol overgave en vuur. De oude instrumenten, het toegevoegde slagwerk en de zangstijl verlenen de luisteraar toegang tot een totaal andere klankwereld. Een andere wereld en toch vanzelfsprekend. Misschien is het jammer dat er geen DVD van gemaakt is zodat men het spektakel ook zou kunnen zien met kostuums en enscenering. Dat de uitvoering van deze muziek erg aanstekelijk werkt, is zonder twijfel het sterke punt van deze cd en van het ensemble Micrologus. Hun interpretatie is verre van een sonore realisatie van louter bronnenonderzoek. Micrologus kan bogen op een jarenlange ervaring opgebouwd tijdens de middeleeuwse spelen onder andere te Assisi. Hier hebben ze al doende de rituele en ceremoniële kracht van deze muziek herontdekt zoals dat destijds het geval moet geweest zijn.
Een andere troef van deze opname is het onderwerp. De meest gedocumenteerde muziek uit de middeleeuwen is de kerkmuziek. De profane muziek valt steeds tussen de plooien van de geschiedenis. Het is de verdienste van Micrologus om uitgebreide aandacht te geven aan de profane muziek. Wat er zich in de zogenaamde marge van de muziekgeschiedenis afspeelde is niet altijd minderwaardig.

Meer over Adam de la Halle


Verder bij Kwadratuur
  • Helaas geen extra info meer.

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.