Scriabin wordt wel eens een meester van miniaturen genoemd. Dit is een reputatie die hij vooral aan zijn préludes te danken heeft: dit zijn meestal zeer korte composities die op een heel eigen en originele manier een bepaalde sfeer creëren. Scriabin weet telkens op een bondige manier een karakter uit te beelden. Zo vormen zijn préludes een alomvattend universum van verschillende emoties en karakters. De pianiste Racha Arodaky vertolkt deze préludes met technisch meesterschap en veel inlevingsvermogen. Misschien kan haar spel enigzins gemaniëreerd genoemd worden, maar zeker voor het vroege werk van Scriabin is dit een keuze die perfect verdedigbaar is, te meer vermits Racha Arodaky steeds met veel smaak en gevoel voor stijl deze muziek interpreteert.
Toch zijn er enkele bemerkingen te maken maar dan eerder over het concept. De titel van de cd is 'Préludes (1888-1900)' wat de indruk geeft om alle vroege préludes te omvatten. Nochtans is dit niet het geval en wel op een merkwaardige manier: uit het op15 'Cinq Préludes' is de derde prélude niet opgenomen en hetzelfde geldt voor de nummers 2, 5 en 7 uit het op17 'Sept préludes'. De reden is absoluut onduidelijk, en als men het tekstboekje erop naslaat vindt men een mooie en informatieve tekst over de préludes van Scrianbin – voornamelijk toegespitst op het op11 – van de hand van Eric Denut maar waarom die enkele préludes zijn weggelaten blijft onduidelijk. Des te merkwaardiger is het om vervolgens vast te stellen dat er twee studies wel zijn opgenomen. Eerst de 'étude op2 nr.1', misschien om de volledigheid van het op2 na te streven vermits op2 nr2 een plaatsje heeft verworven door de titel 'Prélude'. Maar waarom uit de twaalf studies van op8 de vierde studie is opgenomen is een raadsel.
Maar laat dit geen belet zijn om van de muziek te genieten, alhoewel dit misschien niet voor iedereen weggelegd is. Doordat haast alleen préludes zijn opgenomen - zoals gezegd muzikale miniaturen - is er sprake van enige vorm van versnippering: er zijn namelijk 53 tracks waarvan er maar 6 twee minuten of langer duren en slechts 1 de drie minuten overschrijdt. Anderzijds is dit misschien een perfecte cd voor een zappend publiek. Hoe dan ook is de uitvoering door Racha Arodaky bijzonder aanstekelijk en bovendien getuigt het toch van enige moed om dit (te) zeldzaam gehoord repertoire op te nemen.

Meer over Alexandre Scriabine


Verder bij Kwadratuur
  • Helaas geen extra info meer.

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.