Caspar René Hirschfeld is een jonge Duitse componist (geboren in 1965) die – afgaande op zijn biografie in het tekstboekje – al een aardige internationale carrière heeft. Verder volgens het tekstboekje hebben de werken op deze cd eenzaamheid als thema. Eenzaamheid wordt hier niet noodzakelijkerwijs als negatief voorgesteld, het kan ook deugddoend zijn om eens alleen te zijn.
Zo zijn drie solo-werken op deze cd verzameld: 'Chant of the Night' voor stem, 'Makyo – variaties voor piano' en 'Solo – voor basklarinet'. 'Chant of the Night' is gebaseerd op een gedicht van Walt Whitman dat handelt over een man alleen in de prairie en de innerlijke dialoog die deze prairieman voert in relatie tot de hem omringende natuur. De zanglijn is mooi en zeer sfeervol vertolkt door Grit Diaz de Arce, alleen kan men zich afvragen of het groot vibrato dat ze aanwendt wel nodig is. De schriftuur van het lied is degelijk en duidelijk gestructureerd, sommige zinssneden worden gereciteerd waardoor ze een bijzondere functie krijgen ten opzichte van het geheel. De pianovariaties 'Makyo' ontwikkelen zich letterlijk vanuit de stilte. Hiermee tracht Hirschfeld het tot stand komen van innerlijke visioenen te verklanken. De muzikale uitwerking van deze variaties is wel opmerkelijk: het is een merkwaardige mengeling van a-tonale en tonale passages met steeds weerkerende kwintreeksen. Hoewel de uitvoering door Andreas Göbel genuanceerd is en met de nodige contrasten blijken deze variaties niet echt te overtuigen. Het materiaal voor het basklarinetwerk 'Solo' is gebaseerd op Indische Raga's. Dit werk is abstracter dan de andere twee, maar daarom niet minder toegankelijk, integendeel. Klanken en gestes zijn als autonome objecten: ze creëren een muzikale ruimte schijnbaar zonder wetmatigheden –alleen klank. Dit uitgangspunt kan in zekere zin minimalistisch genoemd worden. De uitvoerder, Matthias Badczong, weet deze kwaliteiten mooi te vertolken zodat deze compositie werkelijk een schitterende ervaring is.
Hoewel de werken op deze cd nogal wisselend zijn zowel esthetisch, technisch als kwalitatief, is Hirschfeld zeker een interessant componist. Een verdere kennismaking zou wenselijk zijn.

Meer over Caspar René Hirschfeld


Verder bij Kwadratuur
  • Helaas geen extra info meer.

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.