Het 'Ensemble Oltremontano' brengt op deze cd een selectie van vroeg 17de eeuwse muziek: 14 werken van 12 verschillende componisten. Enkele grote namen zoals Claudio Monteverdi, Giacomo Carissimi, Giovanni Legrenzi en Biagio Marini maar ook minder bekende zoals onder andere Dario Castello van wie weinig biografische gegevens bekend zijn. Het is misschien verrassend maar ondanks deze veelheid aan componisten is het resultaat behoorlijk samenhangend. Datgene wat al deze composities verenigt is de idee dat muziekinstrumenten in het begin van de 17de eeuw de zang trachtten te imiteren. Dit is mooi en duidelijk verwoord in het tekstboekje door Peter Van Heyghen.
Het 'Ensemble Oltremontano' onder leiding van Wim Becu presteert sterk. Met de trombones en de viool is het een heterogeen ensemble maar de balans is steeds mooi en verzorgd. Hun keuze voor onbekende werken en componisten is lovenswaardig: ze trachten steeds de muziek zo levendig mogelijk te interpreteren. Vijf composities zijn met zang vertolkt door de sopraan Dorothee Mields die met haar stemtimbre zowel teder als theatraal kan klinken. Ideaal voor muziek die soms grillig is en snel van stemming wisselt.
Het werk 'La Foscarina' van Biagio Marini is nog sterk in de 'oude stijl' ingebed: het contrapunt is nog duidelijk aanwezig. Toch is de vernieuwing van de barok te merken in de verschillende speelwijzen en vooral aan het slot waar een grote crescendo tot een ware apotheose leidt. De compositie 'Favus Distillans' van Tarquinio Merula is een typisch voorbeeld van de vernieuwingen van de vroeg-barok: de zang kan vrij en expressief tot uiting komen ondersteund door een sobere maar harmonisch expressieve begeleiding. Dit is dus wat men de begeleide monodie noemt. Mooi is dat in de tussenspelen de instrumenten de zanglijn vaak letterlijk imiteren. Het stuk 'La Golferamma' van Nicolo Corradini is evenzeer een begeleide monodie maar dan zonder zang: de viool speelt hier de melodie met dezelfde vrijdheid en expressiviteit als een zanger. Het 'Ensemble Oltramontano' brengt op deze cd verschillende werken die allen de fascinerende periode van de vroeg-barok op een eigen manier belichten.

Meer over V/C


Verder bij Kwadratuur
  • Helaas geen extra info meer.

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.