Australiër Paul Gough (Pimmon) is met 'Snaps Crackles Pops' toe aan zijn tweede release op Tigerbeat6, het label van elektronicavedette Kid 606. Wie de brutale cut-up techniek of het abstract gekraak van deze laatste te moeilijk vindt, zou bij Pimmon wel eens aan het juiste adres kunnen zijn. De aangename klank en de melodische verwijzingen zorgen voor een toegankelijk geheel dat nooit goedkoop wordt. Melodische verwijzingen? Ja, want hoewel er duidelijke toonhoogtes aanwezig zijn, komt er zelden een volwaardige melodie opduiken. Meestal gaat het om korte patroontjes van soms slechts drie noten waardoor een zweem van melodie ontstaat. Dit effect wordt nog vergroot door de bewerking van dit melodisch materiaal. Door een keyboardlijntje te verknippen, een ander te verfrommelen of uit een baspartij minuscule stukjes weg te knippen, ontstaat meermaals het effect van een muzikale stippellijn. In het beatloze 'Vogel Circuits' gaat Pimmon het verst: hier klinken de snel en plots veranderende toonhoogtes als het afstellen van een radio-ontvanger.
Deze zwemen van melodie worden steeds vergezeld door kleine geluiden en effecten: kraken, ruisen, frutselen, knetteren, schuifelen, razen, zoemen, gorgelen of vreemd glibberen zoals in 'Frosty Pink'. De combinatie van een melodisch lijntje met enkele van deze effecten vormt dan een blokje geluid dat traag en in lange stroken voorbij drijft. De structuur van de nummers bestaat er meestal in dat er een tweede blok zachtjes komt tussenzweven. Soms neemt dit tweede de overhand op het eerste, soms komen er nog andere elementen bij drijven en soms laat Pimmon de track uitdampen zodat alleen een kern van het geluid overblijft. In 'No Jazz for Jokers' werkt hij verfijnder door de scherpe schalmeimelodie met een echo-effect tot een canon uitgebreid. Naar het einde toe voegt hij zelfs nog een derde laag van dit instrument toe.
De overwegend eenvoudige vorm van de tracks laat alle ruimte aan het prachtige geluid en de klankrijkdom. Jammer genoeg weerhoudt dit de cd er ook van om heel intrigerend te worden: van opmerkelijke of verrassende wendingen is hier zelden sprake. Mooi, maar niet meedogenloos.

Meer over Pimmon


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.