Achter deze enigzins enigmatische naam gaat een enkeling schuil genaamd Damien TG. Meer opzoekwerk maakt duidelijk dat het gaat om een Russisch gezelschap dat op zijn eentje aparte metalmuziek brengt, die veelal gestoeld is op de beginselen van black metal, maar die tegelijkertijd veel meer in de mars heeft. 'Expulse' is daardoor een apart schijfje geworden, dat weet te overtuigen door een degelijke atmosfeer.

Stielas Storhett grossiert in uitgesponnen songs die het meestal moeten hebben van sfeerschepping. Dat dit laatste veelal in de meer depressieve en zwartgallige regionen moet gezocht worden, spreekt haast voor zich. In dat opzicht vindt Damien geregeld aansluiting bij Shining (Niklas Kvarforth), met het verschil dat het suïcidale karakter van die laatste figuur hier zelden terug te vinden is. De gitaar klinkt scherp en vaak rauw, terwijl de muziek door de band genomen zelden bovenmatig agressief is. Toegegeven, links en rechts weerklinkt een ijselijke schreeuw, maar het kan evenzeer dat Damien normaal zingt of fluistert.

Het meest expressieve aan de muziek is het opvallende gebruik van blaasinstrumenten (vermoedelijk saxofoon of hobo) die het album een aparte toets geven. Aangezien ook een rauwe act als Carpathian Forest bewees dat black metal combineren met zo'n instrument kan, lijkt het hek van de dam, maar Stielas Storhett kan het dus ook. Misschien maakt dat het geheel niet rasecht genoeg voor een purist, maar het valt niet te ontkennen dat deze band wel wat in zijn mars heeft op vlak van ontregelende en bizarre duistere muziek. Puike luistermomenten zijn het iets traditioneler getinte 'Buried by Storm and Eternal Darkness', het met akoestische stukken en bizarre breaks gezegende 'Hush-A-Bye' en de blazerssectie van 'Angel of Death' (geen cover van Slayer, overigens).

Stielas Storhett maakt het de luisteraar niet makkelijk, maar wie geniet van de exploten van Niklas Kvarforth en een oor heeft voor aparte muziek met een bevreemdend karakter, kan waarschijnlijk hier ook wel de spreekwoordelijke gading vinden.

Meer over Stielas Storhett


Verder bij Kwadratuur
  • Helaas geen extra info meer.

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.