Weinig muziekformaties zijn tot op de dag van vandaag zo miskend als het blokfluitensemble. Te dikwijls afgerekend op het beperkte repertoire dat ze kunnen brengen enerzijds en het gegeven dat de grote componisten vanaf het classicisme nooit meer iets voor hun instrument zouden schrijven anderzijds. Een blokfluitconsort zoals het deels Belgische ensemble bFive is dus veroordeeld om ofwel op hedendaagse muziek te focussen, ofwel zich te specialiseren in de oude muziek. bFive doet het allebei, maar hun voornaamste troeven liggen bij de interpretatie van muziek uit de Renaissance. Overigens komt er, nu het Vlaamse Vier op 'n Rij (internationaal gekend als het Flanders Recorder Quartet) uit het concertlandschap lijkt te verdwijnen, misschien een plaats vrij voor het uitstekende kwintet dat bFive is.

Van de Renaissance kent men over het algemeen uitsluitend de vocale werken, dikwijls religieus getint. Op gebied van instrumentale muziek is er nog pionierswerk te verrichten (er is minder bewaard gebleven) en ook op dat vlak maakt bFive zich verdienstelijk, namelijk door ondergewaardeerde of zelfs totaal ongekende muziek van onder het stof te halen en met overgave te brengen. De cd 'Geld Macht Musik' zoomt meer specifiek in op de rol die de familie Fugger gespeeld heeft in de ontwikkeling van de Duitse Renaissancemuziek. Niet alleen verzamelden leden van de familie instrumenten, ook hielden ze partituren bij. Deze lagen aan de basis van de composities die bFive hier brengt. Met een mooie combinatie van anonieme en obscure componisten (een uitzondering als Josquin Deprez niet te na gesproken) ontstaat op die manier toch een mooi programma, idiomatisch sterk samenhangend door de specifieke tijdsperiode waarop het ensemble zich heeft toegelegd, met name bewaarde partituren van ten vroegste 1450 en ten laatste ongeveer honderd jaar later. Het blokfluitconsort laat bovenal korte, intieme stukken horen, maar er is gelukkig ook ruimte voor volkse scherts hier en daar. Zo zingt tenor Johannes Weiss, gekend als solovocalist in operarepertoire zowel als gast bij onder meer het Cantus Kölln, in 'Whiner, Grumbler' in drie verschillende lagen een profaan lied. Over het hele album heen wisselen religieuze werken overigens wereldlijke af, wat voor extra variatie zorgt binnen een rigoureus uitgedacht programma.

In de muzikale interactie tussen de vijf musici is er overigens eveneens ruimte voor humor. Hoewel afkomstig uit verschillende landen, voelen de muzikanten van het kwintet elkaar uitstekend aan en de natuurlijke bewegingen binnen deze muziek, waarbij bepaalde stemmen bijvoorbeeld in elkaar doorlopen, verloopt hier met de grootst mogelijke spontaniteit. De klank is ook helder en behoorlijk zacht: bFive koos zijn instrumenten goed uit en wilde absoluut een authentieke Fugger-klank bereiken, een doelstelling waarvan kan aangenomen worden dat deze via 'Geld Macht Musik' daadwerkelijk wordt bereikt. Wil dat zeggen dat liefhebbers van het romantische repertoire voor deze cd gewonnen zullen zijn? Die kans is niet reëel. Wel richt 'Geld Macht Musik' zich specifiek op de blokfluitfanaten of diegenen die in Renaissance en Barok geïnteresseerd zijn. Dat publiek hoort bFive hier onovertroffen vertolkingen neerzetten in ontroerend, onontgonnen repertoire.

Meer over V/C


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.