Paul Van Nevel is onvermoeibaar in zijn ontdekkingstocht naar ongekende of vergeten parels uit de renaissance. Op deze cd heeft hij 32 contrapuncti verzameld van de Italiaanse componist Constanzo Festa (ca.1490-1545). Zoals de meeste componisten van zijn tijd was Festa actief als zanger, hij genoot voornamelijk bekendheid als zanger in dienst van de Paus. Als componist had hij het niet altijd gemakkelijk om zijn muziek aan uitgevers verkocht te krijgen en Paul Van Nevel schetst in het tekstboekje een levendig beeld van de publicatie-geschiedenis van deze contrapuncti.
De compositie zelf is een verzameling van 125 contrapuncti waarvan er 32 zijn uitgekozen voor deze opname. Contrapuncti zijn strikt genomen oefeningen op een Cantus Firmus, een bestaande melodie waarrond een polyfoon weefsel gecomponeerd wordt. Let wel: vandaag de dag zijn dit oefeningen aan het conservatorium, maar wat Festa doet is van een andere orde: hij slaagt erin om met deze schijnbaar beperkte middelen korte meesterwerken te maken die elk op zich bijzonder origineel en fantasievol zijn. Anderzijds zijn de verschillende contrapuncti onderling sterk verschillend wat sfeer en expressie betreft. Dit is des te merkwaardiger wanneer men weet dat slechts één enkele Cantus Firmus melodie aan de basis ligt van alle 125 contrapuncti. Zo begint stilaan te dagen wat een krachttoer Festa destijds heeft gerealiseerd.
Voor de uitvoering heeft Paul Van Nevel gekozen voor een bijna uitsluitend instrumentale uitvoering. Een gelukkige keuze want dit verhoogt de abstractie van de muziek waardoor het makkelijker is om deze contrapuncti te doorgronden. Bovendien is door de afwisseling van de bezetting de beluistering van deze werken een klankfestijn. De verschillende instrumenten en hun klankkleuren zetten de sfeer van elke compositie in de verf. Eén zaak bijft echter merkwaardig: normaal gesproken wordt in een contrapunctus de Cantus Firmus eenmaal gespeeld – wat Van Nevel trouwens ook bevestigt in het tekstboekje – en toch heeft ondergetekende met verwondering vastgesteld dat dit in contrapunctus 25 (variatie 12 op de cd) anders is: de cantus firmus wordt tweemaal gespeeld, het is alsof het werkje herhaald wordt! Dit doet eigenlijk niet ter zake noch aan de kwaliteit van de uitvoeringen noch aan de kwaliteit van de composities. Misschien is het flauw maar op een vervelende typfout na is dit het enige wat op te merken valt op deze schitterende cd.

Meer over Constanzo Festa


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.