Jan Kuijken schrijft reeds vele jaren muziek voor theater- en dansvoorstellingen. Op Vertigo is hiervan een compilatie te horen met werken die volgens de website van het Carbon7-label "speciaal voor deze cd herschreven en herdacht zijn". In Kuijkens stukken wordt het brede veld tussen de klassieke partituur en de vrije improvisatie met een exploratieve gedrevenheid betreden. De verkenning van de spanning tussen de gestructuraliseerde pool en haar vrijgevochten tegenhanger, zorgen voor een boeiende combinatie van herkenning en ontheemdheid. De meeste stukken kennen een zeer grillig verloop, een atonaal klankpatroon en de afwezigheid van een strikt metrum. Hoewel ver verwijderd van wat de meeste mensen 'conventionele' klassieke muziek zouden noemen, weet deze muziek behalve intellectueel te boeien ook emotioneel te raken, al kan voor dit laatste een tweede of derde luisterronde wel helpen om zich dieper in de muziek in te leven.

Over de audio

In 'Con Moto' (met beweging) flirten structuur en chaos met elkaar om uit te komen bij een krachtige symbiose. Het begin bestaat uit een voorzichtige interactie tussen de verschillende instrumenten en er wordt weinig tot geen ritmische of harmonische houvast of stabiliteit geboden. De muzikanten verkennen de uiterste regionen van de tessituur van hun instrument, hetgeen resulteert in een waaier van piepende en fluitende tonen. Langzaamaan krijgen de verschillende actoren echter een duidelijkere functie: de piano produceert een wispelturig notengekronkel waarboven de viool een klagende gespannen melodie speelt. Wat later neemt ook de cello dit zenuwachtig motief over, zij het maar voor kort. Deze nerveuze interactie leidt tenslotte tot een stabieler en 'gestructureerder' thema. De piano speelt hierbij een stuwende, kabbelende begeleiding voor cello of viool en heel eventjes is er een glimp van een metrum te voelen. 'Con Moto' eindigt echter weer zoals het begon: in het ijle, ver van enige harmonische of ritmische houvast, met als enige herkenningspunt een vertwijfelde echo van het thema bij de viool. Bij 'In Detail' licht Jan Kuijken zelf de precieze structuur van deze 'beweging' toe.

Meer over Jan Kuijken


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.