De cello suites van Bach opnemen is een moeilijke zaak. Ze zijn immers voor cello solo, hetgeen met zich meebrengt dat elke rechtgeaarde cellist er wel een uitgesproken mening over heeft. Ze ongestraft op plaat zetten doe je dan ook enkel ofwel als je een wonderkind bent waar iedereen nog mild voor is ofwel als je een gevestigde autoriteit bent die ongenaakbaar boven het plebs kan uitzweven. Mstislav Rostropovich is iemand van deze laatste categorie. Een wonder-'kind' kan Rostropovich met zijn kleine 63 jaar bezwaarlijk genoemd worden. Het is en blijft echter wel tot op heden één van de meest legendarische levende cellisten van de voorbije eeuw. Het feit dat deze opnames op 2 dvd's zijn uitgebracht, is bovendien nog bijkomend interessant omdat dit Rostropovich in staat stelt om ook uitleg bij de verschillende suites te geven.
De cello suites zelf zijn een meesterwerk van de klassieke muziek, elk gekenmerkt door een eigen karakter en interpretatie. Rostropovich geeft aan elke suite nog een specifieke benaming om zo het karakter duidelijker te maken. Zich baserend op het timbre van de toonaarden waarin de suites gecomponeerd zijn noemt hij ze 'Lightness (G)', 'Sorrow and Intensity (d)', 'Brilliance (C)', 'Majesty and Opacity (Es)', 'Darkness (c)' en 'Sunlight (D)'. Door de uitleg die erbij gegeven wordt, zijn deze benamingen ook meteen voor iedereen duidelijk. Ook bij de individuele suites wordt de microstructuur en de harmonische ontwikkeling van het werk op chirurgische wijze gedissecteerd en blootgelegd, steeds echter op een verstaanbare en oprechte manier. Hoewel Rostropovich in zijn toelichting uiterst bescheiden blijft en stelt dat dit slechts een poging is om Bach te interpreteren, straalt het meesterschap en het genie van deze opnames en zijn deze twee dvd's meer dan slechts een verdienstelijke poging te noemen.
Enige kritiek is het feit dat bij de aanschaf van deze opnames de afweging gemaakt moet worden tussen dvd's en cd's. Een dvd is immers omslachtiger om op te zetten dan een cd en het blijft dan ook de vraag of de uitleg die gegeven wordt, hoewel bijzonder interessant en leerrijk, na de eerste luisterronde ooit nog een tweede maal bekeken of beluisterd zal worden. Dit is echter maar een klein pluisje op het werk dat hier door Rostropovich neergezet is.

Meer over Mstislav Rostropovich


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.