De kracht van de hemel zit in het binnenste van elke mens. De persoonlijke devotie en religieuze verering primeren op extroverte uiting van het geloof. Deze gedachte is de drijvende kracht achter deze 17de en 18de eeuwse orthodoxe koormuziek die op cd gezet werd door het Philharmonisch Kamerkoor van Estland onder leiding van Paul Hillier. De orthodoxe liturgie wordt gekenmerkt door het geloof dat de Bijbel en haar teksten niet het enige medium zijn voor de "krachten van de hemel". Beeldende kunsten in de vorm van iconen, geuren zoals die van wierook en de resonantie van muziek worden eveneens beschouwd als zingevende kanalen van God.

Over de audio

'Plotiyu Usnuv' ('In the Flesh Thou Didst Fall Asleep' in het beter verstaanbare Engels) van Baldassare Galuppi is een exaposteilarion dat speciaal voor Pasen geschreven is en een exasposteilarion is dan weer een speciale hymne waarin de handelingen van Christus vlak na Zijn verrijzenis bezongen worden. Zoals de naam Galuppi het al een beetje verraadt gaat het hier niet om een componist met zuiver slavische wortels. Galuppi, die werkte voor de tot de orthodoxe kerk bekeerde Yekaterina II van Rusland aan het hof van Sint-Petersburg, was immers Venetiaan. In het te beluisteren werk zijn er twee opvallende delen te horen. Een eerste gedeelte waarin de essentie van Pasen verteld wordt: Jezus, gestorven als een aardse sterveling, overwint de dood op de derde dag. Dat dit deel vooral een verhalende functie heeft, is hoorbaar aan het feit dat de melodie relatief rustig beweegt en zich niet te virtuoos ontwikkeld. In het tweede deel wordt de boodschap van de verrijzenis echter uitgezongen: het onbevlekte Pasen is de redding van de wereld. Dit gedeelte gaat veel sneller, stemmen wisselen elkaar veel meer af als zouden ze opgewonden zijn om deze boodschap te verkondigen en het totale beeld is opvallend opgewekter. Het werk eindigt met een plechtig slot waarin nog één maal de boodschap op affirmatieve wijze uitgesproken wordt en waarbij het koor bijna om vergiffenis lijkt te smeken omdat ze zich daarvoor zo hebben laten meeslepen. Bij 'In Detail' is de Engelse tekst van deze hymne met de aanduidingen van de verschillende delen.

Meer over Estonian Philharmonic Chamber Choir - Paul Hillier


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.