Zowel de Johannespassie als de Mattheuspassie behoren tot de vaste rituelen in de paastijd. De Johannespassie is daarbij korter en gebalder dan de Mattheus. Ze bestaat uit twee delen. Het eerste, kortere, deel gaat over het verraad, de gevangenneming en de verloochening. Het tweede deel begint wanneer Jezus voor Pilatus staat, en behandelt dan zijn verhoor, geseling, veroordeling, kruisiging en dood.
Volgens de overlevering zijn er vier versies van de Johannes. De opname van de Nederlandse Bachvereniging en Jos van Veldhoven kiest daarvan voor een reconstructie van de eerste versie (1724): behalve de strijkers gebruiken ze enkel 2 hobo's. Het 'koor' is geen koor zoals wij dat nu kennen maar wordt gevormd door de solisten, zoals het waarschijnlijk bij de creatie ook geweest is.

Over de audio

Dit fragment komt uit het begin van de passie. Judas leidt de hogepriesters en Farizeërs tot bij Jezus en zijn apostelen, en zal Jezus zo verraden. Het is muzikaal een erg actief moment dat op korte tijd verschillende aspecten toont. Het recitatief introduceert eerst de vertellende evangelist (tenor), vervolgens de diepe en zalvende basstem van Jezus. Tot tweemaal toe wordt dit recitatief onderbroken door de opgewonden volkskoren.

Meer over Johann Sebastian Bach


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.