De Belgische ambientmeester VidnaObmana verlegt nog maar eens zijn grenzen. Dat zijn Dante-trilogie (de minimale muzikale vertolking van Dantes gedichtenbundel 'Faust' op drie cd's) al megalomane vormen aannam, is duidelijk. Met alter ego Fear Falls Burning wordt die lijn een beetje doorgetrokken. De neiging tot muzikale monsterproducten en fijngevoelig minimalisme wordt hierbij vertolkt in duistere, erg lange gitaardrones die in real-time bewerkt worden met effectpedalen, processoren en elektronische snufjes. Dat geeft deze zogenaamde industriele ambientmuziek een warme, organische beweging mee die soms zelfs een bedwelmend effect heeft.

'The Infinite Sea of Sustain' is een onbewerkte, gelimiteerd uitgebrachte live-weergave van Fear Falls Burning spektakel. Dankzij het gebruik van dvd, heeft de man zomaar eventjes zes verschillende shows uit Nederland, België en Duitsland op één schijfje kunnen plakken, goed voor een kleine vijf uur muziek. Met enkele sfeerfoto's als enige visuele omkadering (de zelfgemaakte, originele papieren hoes niet meegerekend), wordt hierbij duidelijk de auditieve ervaring centraal geplaatst. Die ervaring is, op zijn minst gezegd, een lome, zweverige trip. Elk van de zes concerten hanteert immers dezelfde uitgerekte muzikale principes: een haast oneindig herhaalde loop die ontstaat uit een overstuurde gitaar en in een breed klankspectrum zweeft. Door voorzichtige en berekende bewerkingen zorgt Fear Falls Burning voor een subtiele evolutie doorheen dit geheel. Ondanks beperkte bewegingen houdt dit mysterieuze geluidsspel toch de aandacht vast. Vooral de begintextuur van elk concert is van groot belang voor sfeer, toon en wijzigende klankkleur. De gitaar zelf is niet meer herkenbaar, maar omgetoverd in drillende, doemende of ijle tonen die een gelaagde, spookachtige geluidsmuur optrekken. Op die manier geeft Fear Falls Burning een eigen invulling aan de begrippen 'postrock' en 'drones'. Zonder zich te bezondigen aan een inmiddels meer dan afgeleefde hoogtepunt / dieptepunt-afwisseling bouwt de man een unieke sfeercreatie op. Ervaring speelt hierbij een grote rol, vermits het hier allemaal om live gepresenteerde muziek gaat. Wie aandachtig luistert, kan overigens klikjes of foutjes bemerken, kwestie van het allemaal nog authentieker te maken.

Indien het woord zou bestaan, zou Fear Falls Burning zoiets als 'slijdende' ambient maken: muziek die zowel moeizaam sleept als vlot glijdt maar waarin het akelige woord 'lijden' zeker niet kan genegeerd worden. 'The Infinite Sea of Sustain' heeft zijn titel niet gestolen. De dvd bewijst dat deze elektronicaspecialist (zeker op podium) het gegeven 'tijd' op een eigen manier invult. Dit is zeker geen spek voor ieders bek, maar vermits er maar 500 exemplaren van dit magnumopus in circulatie zijn lijkt dit ook niet de bedoeling. Wie zichzelf echter een stevige rusttherapie wil gunnen, kan bij deze best snel via het net zijn bestelling doorgeven.

Meer over Fear Falls Burning


Verder bij Kwadratuur

Interessante links
Agenda
Concertagenda
  • Geen concerten gevonden.